ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΦΥΠ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Προϋπόθεση για Πρωταθλητή Ελλάδος) 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Τα σκυλιά σε ομάδες των 3 ή 4 (θηλυκά και

Περισσότερα