Πέμπτη, Νοέμβριος 21, 2019

Το τέλειο κουτάβι

Τα δικά μας λάθη στο μεγάλωμα του κουταβιού θα χρειαστούν δύσκολες και δαπανηρές εκπαιδευτικές διορθώσεις συμπεριφορών αργότερα. Η δική μας μόρφωση και η γνώση μπορεί να προλάβει πολλά από αυτά τα μελλοντικά προβλήματα.

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα