Δεσμοί μεταξύ ανθρώπων & σκύλων

Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές ράτσες και διασταυρώσεις σκυλιών, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως στην εντατική και επιλεκτική εκτροφή τους από τον άνθρωπο κατά τα τελευταία 500 χρόνια, και όχι σε οποιεσδήποτε διαφορές στο γενετικό τους κώδικα.

Περισσότερα