Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Με την είσοδό του στο δικτυακό ιστοτόπο www.labradors.gr, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.labradors.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την πλοήγηση στο δικτυακό αυτό τόπο, τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται
τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο www.labradors.gr.

Το www.labradors.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης.
Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

Η χρήση του www.labradors.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.labradors.gr

Οι νομικές ρυθμίσεις που προβλέπει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία διευρύνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις που δημιουργεί
η καθημερινά αναπτυσσόμενη τεχνολογία.

Το  www.labradors.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να εμπλουτίζει ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες-χρήστες της.

Το www.labradors.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών-χρηστών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο δικτυακό της τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Το www.labradors.gr δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή της υπηρεσίες δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners).

Ενθαρρύνεται η διακίνηση και η αναδημοσίευση των αναρτήσεων και γενικότερα του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε άλλες ιστοσελίδες υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή προέλευσης μέσω συνδέσμου (hyperlink) στο www.labradors.gr .